Distra s.r.o
Gorkého 89
036 01 Martin

Tel.: 043 42 89 864
e-mail: distra@stonline.sk

Miroslav Záhumenský
mob. 0905 450 287

Michal Záhumenský
mob. 0907 410 914