HDPE a LDPE fólia

.

Fólie z LDPE zaručuje dobrú pevnosť a výbornú zvariteľnosť a tepelnú zmraštiteľnosť
Fólie odolávajú teplotám v rozsahu -50 až 85 st.C. Sú voduvzdorné, odolávajú vlhku, vodnej pare. Fólie majú dobré elektroizolačné vlastnosti. Fólie majú ďalej vysokú chemickú odolnosť.

Fólie z HDPE zaručujú vybornou pevnosť a dobrú zvariteľnosť. Ich použitie je predovšetkým v potravinárskom průmyslu.Jsou voduvzdorné, odolávajú vlhku, vodnej pare. Fólie majú dobré elektroizolačné vlastnosti. Fólie majú ďalej vysokú chemickú odolnosť.

ÚPRAVY LDPE a HDPE FÓLIE
Zmrštiteľnosť
Fóliu je možné tepelne zmršťovať, je vhodná napr pre skupinové balenie. (platí len u LDPE fólie)
UV Stabilizácia
Fólia je stabilizovaná proti slnečnému žiareniu , obvyklá je stabilizácia na 12 a 24 mesiacov.
Antikorózia
Vo fólii je obsiahnuté aditívum , spomaľujúce proces korózie zabaleného tovaru.
IONIZÁCIA
Povrchová úprava nutná pred potlačou.
Kĺzavosť
Najmä pre fólie určené na výrobu vriec a sáčkov - idú lepšie otvoriť.
Perforácia
Mikro a makro perforácie v ľubovoľných umiestneniach.
Antistatika
Aditívum potláčajúce vznik statickej elektriny.
Zdrsnené pruhy
Najmä pre fólie na výrobu vriec - lepšia fixácia pri transporte.
Antiblok
Aditívum zlepšujúce priľnavosť materiálu.